Ramowy plan dnia grupy przedszkolnej


6.45 – 8.00

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, organizacyjne. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, manipulacyjne. Gry planszowe, dydaktyczne. Rysowanie na temat dowolny.

8.00 – 8.30

Zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy paluszkowe, zabawy orientacyjno-porządkowe. Zajęcia poranne: czytanie, gry dydaktyczne, utrwalanie zabaw, piosenek, zabawy ruchowe. 

8.30 – 9.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Śniadanie. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

9.00 – 9.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy manipulacyjne, puzzle, układanki.

9.30 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodne  z podstawą programową. Tworzenie sytuacji edukacyjnych, zajęcia badawcze, doświadczenia, rozmowy kierowane.

10.10 – 11.00

Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacery.

11.10 – 11.30

Zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia taneczne, logorytmika, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej). 

11.30 – 12.20

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Obiad. Usprawnienie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami.

12.20 – 12.30

Przygotowanie do leżakowania (grupa młodsza).

12.30 – 13.45

Poobiedni wypoczynek (leżakowanie – grupa młodsza).Zajęcia dydaktyczne grupy 4-5 – latków. Zajęcia indywidualne: usprawniające małą motorykę, rozwijające zainteresowania i zdolności.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Podwieczorek. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

14.45 – 17.00

Rozchodzenie się dzieci, zabawy tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna z dzieckiem (min. uzupełnianie zaległości, rozwijanie zainteresowań). Utrwalanie piosenek i zabaw ruchowych. Zabawy dowolne.