Płatności

Za przedszkole płacimy  do ósmego danego miesiąca (czesne i posiłki).  Za posiłki płacimy z góry, odpisy (za posiłki) za zgłoszone nieobecności naliczane są w następnym miesiącu (przypominam, że zgłoszenia przyjmujemy do godziny 7.20 – najlepiej sms-em na telefon przedszkola).

Opłata transportowa naliczana jest wg obecności dzieci danego dnia – każdego dnia płacimy 5,00 zł za dowóz posiłków – kwota ta jest dzielona między obecne tego dnia dzieci.

Nowy rodzic pierwszy miesiąc płaci gotówką, kolejne mogą być płacone gotówka lub przelewem.